Mobile virksomhedsløsninger

Crystal Code leverer førsteklasses mobile virksomhedsløsninger til alle førende platforme. Herunder beskriver vi nogle af de moduler, som vi kan stille til rådighed og som, i kombination eller separat, kan skabe både store forretningsfordele, effektivitet og mindske udgifter for dit mobile pesonale. Der findes et ubegrænset potentiale, og det, som kan gøres, er på ingen måde begrænset til indslagene herunder. Betænk dig ikke på at kontakte os for at diskutere et unikt system, som passer til din virksomhed, lige fra den type som er lavet til helt specifikke virksomhedsprocesser og mobile virksomhedsløsninger bygget ved hjælp af omkostningseffektive løsninger baseret på standard komponenter.
Vi er også specalister i mobile strukturer af typen Syclo, SAP / Sybase iAnywhere, Dexterra og lignende mobile strukturer, som bruges til hurtigere at levere en mobil løsning baseret på standardkomponenter.Mobil arbejdsordre

Med den mobile arbejdsordre eller det mobile sagsmanagement kan du let distribuere arbejdsordre eller sager til det mobile personale. Systemet kan også give det mobile personle mulighed for let at rapportere tilbage vedrørende status, alt eftersom arbejdet skrider frem, således at centralen har fuld kontrol over, hvad hver og en gør. Øger effektivitet, akkuratesse og kontrol.


Mobile Cloud-tjenester

Med vores mobile cloud-tjenester behøves ingen server til din mobile løsning. Alle data lagres i vores cloud mobile servere. Med cloud computing får du fordele såsom ubegrænset skalerbarhed, redundans og høj sikkerhed.


Digitale formularer

Digitale formularer er perfekte, hvis du vil indsamle data fra dit mobile personale. Det kan være alt fra systematisk orden af nye kunder i en kunde-database, digital egenkontrol, fejlrapportering, etc.
Med digitale formularer kan man også lave egne skitser og sende fotografier med den mobile udrustning, eller billeder som er fotograferet med en SLR.


Mobil digital signatur

Med en digital signatur kan en kunde eller en modtager signere en overenkomst direkte i din mobile udrustning. Signaturen lagres elektronisk og sendes til den mobile server til arkivering. Med en digital signatur er hele proceduren med bestilling og leverance digital.


Mobil branche

Hvis du vælger at overføre al din information til din mobil kan du let komme i kontakt med kundeforteglelser, ordrer og forespørgsler.
Du kan også sende rapporter og samlet information såsom børsnoteringer og vekselkurser. Med den rigtige information er det lettere at træffe de rigtige beslutninger.


Mobil integration

Crystal Code's mobile integration samtaler med alle systemer. Alt fungerer, SAP, Dynamics og Agresso er eksempler på tre systemer, som fungerer perfekt med vores integration. Det er også muligt at samle information fra adskillige uafhængive kilder. Fordelene ved at have en omhyggelig mobil integration er evnen til at præstere en effektiv synkronisering og håndtere mobilnetværkets egenskaber, når du ikke altid har adgang til Internettet.


Mobile multimedier

Når der leveres ægte multimediefunktioner, såsom fotofunktion, optagelse af video og lyd, øges kvaliteten af den information indsatslederne har til rådighed markant.


Mobile betalingsløsninger

Det er muligt både at tage ordrer med telefonen og umiddelbart sende dem til back office. Noget, som ville være endnu enklere, ville være at lægge kundekortet til umiddelbart. Dette er muligt i de fleste mobile udrustninger, nogle udrustninger har indbygget kortlæser, og nogle behøver en kortlæser, som kommunikerer med Bluetooth eller infrarødt.


Mobil planlægning

Kalenderfunktioner på telefonen kan være meget avancerede, hvis de linkes til virksomhedssystemer med central data, som kontrolleres fra et kommunikationscenter. Forestil dig muligheden for central planering af kundemøder for en stor mobil salgsstyrke. Ruteoptimeret og klart.


Mobil positionering

Med mobil positionering kan du se hele vognparken på kortet eller alt dit mobile personale. Ved episoder kan svarspersonale hurtigt finde vognen, eller personale som er nærmest ved episoden. Det er også muligt at beregne effektivitet, gøre forbedringer og måle resultater.


Mobil proceskontrol

I fabriksvirksomhedssektoren eller i andre industrier er det vigtigt at kontrollere alle stadier i processerne. Med et mobilt kontrolsystem er det muligt for proceskontrolpersonalet umiddelbart at udføre deres egne kontroller og registrere fejl. Systemet sikrer, at fejl umiddelbart rapporteres og bliver gjort tilgængelige for de rette personer så snart som muligt, således at de kan gribe ind.


Push and talk via mobilt netværk

Med Push and talk over mobil data er det muligt at slukke for foreliggende dyre radionetværk. Teknikken fungerer bedst, hvor kommunikationen ikke er livsvigtig, da der stadigvæk findes steder, hvor der ikke er nogen mobil dækning. Der, hvor dækningen er god, fungerer teknologien vældig fint.


Mobile sikkerhedsløsninger

Mobile løsninger for sikkerhedspersonale inden for sikkerhedsvirksomhed. Positionering af alt personale som arbejder. Mulighed for at kalde på forstærkning via GPS position.
Rapportere og registrere. Link center har overblik over hele arbejdsstyrken og har mulighed for prioriteringer og vejvalg.


Mobile sensorer

Enkelt at give ordre til den mobile arbejdsstyrke uden problemer.
Mobile sensorer er et hedt emne lige nu. Digitale skalaer, metaldetektorer, spændingsmålere, lysmålere, lydmålere og temometre er kun nogle eksempler på sensorer, som kan knyttes til en mobil udrustning. Den mobile arbejdsstyrkes indsatser bliver både fremskyndet og kvalitetssikret. Muligheden, for at nogen skriver et forkert tal, forsvinder, når målinger kan gennemføres lynhurtigt. Med GPS positioneringsmålinger kan der også inkluderes en GPS-position.


Mobil tidsrapportering

Med mobil tidsrapportering ufører det mobile personale tidsrapportering direkte i mobilen. Tidsrapporteringen gøres hurtigt og let, og risikoen for at vigtige detaljer glemmes mindsker, da tidsrapporteringen kan gøres umiddelbart i stedet for at vente til tilbagekomsten til kontoret. Man kan også integere med GPS for at bekræfte, at personalet var på ret plads.


Mobile alarmer

Muligheden for at udløse et alarmsignal er ofte en vigtig faktor i forbindelse med overlevelse og nedsætter markant stressniveauet for personale, som arbejder i farlige omgivelser.


Navigation

Audiovisuel vejledning sørger for, at enhederne følger den korteste vej til og fra en hændelse.


Digitale dokumenter

Tegninger og indsatsplaner i et brugervenligt digitalt format er en stor fordel i forhold til at skulle slæbe papir rundt med sig.


GIS/kort

En komplet oversigt over alle enheder med aktivt signal og information letter samarbejdet under indsatsen.